foto_tempfoto_temp

Rechtbank van eerste aanleg antwerpen

Scintilla e Mattone

partena ziekenfonds leuven

club brugge 19 november

spf finances liège

galapagos mechelen

livestream club brugge standard

le jardin des bégards liège

jbc antwerpen

leuven inc

weerbericht mechelen 14 dagen

clabots liège

Bristol Street Motors - Ford Vans

Alle informatie over de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Doorgaan naar inhoud; Spring naar hoofdnavigatie om in te loggen; Nav weergave zoeken Navigatie. Zoeken. Zoeken. Provincierechtbank - Zetel . Home; Persinformatie . Perslogin; Stopzetting website. Vanaf 14 juni 2019 wordt deze website niet meer ondersteund. Door hier te klikken wordt u doorverwezen naar de officiële website van

PDF Reglement Van De Rechtbank Van Eerste Aanleg Antwerpen

rechtbank van eerste aanleg antwerpen
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, Burgerlijke kopiedienst, Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen Fax : +32 3 257 86 74 - E-mail : antwerpen.rea.burg.fotokopiedienst@just.fgov.be. U zal van onze diensten een document teruggestuurd krijgen met een refertenummer erop, het bedrag dat u dient te betalen en het rekeningnummer waarop u het bedrag dient te storten. Na

PDF Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Turnhout

De verzetdoende partij, E. G. , tekende verzet aan tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 14 augustus 2018, waarbij zij bij verstek werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van 1.000,00 euro. Verzetdoende partij werd vervolgd voor mensensmokkel (tenlastelegging C) en mensenhandel (tenlasteleggingen D en E) ten nadele van O. B

PDF rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

rechtbank van eerste aanleg Antw . Dossiernr 01A056368 erpen, afdeling Antwerpen vleugel D, 3de verdieping nn1snr JO I )07:;;) de beklaagde en medebeklaagde wer d en solida· begroot op 338 92 EUR . ir verwezen in de kosten van het I d' I ge ing er werd haar tevens een vergoeding o 1 december 1950; pge egd van 31,28 EUR ingevolge het K.B. van 28

PDF De Rechtbank Van Eerste Aanleg Te Antwerpen Van 6 Maart 2015

Rechtbank van eerste aan!eg Antwerpen, afdeling Turnhout - 14/927/A - p. 3 Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun middelen en besluiten op de openbare zitting van 23 febmari 2015. Gezien de stukken van partijen, alle met schending van art. 756 Ger. W. laattijdig neergelegd ter griffie. I. FEITEN

Dossierbeheerder (m/v/x) - rechtbank van eerste aanleg

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2016. 20162_20160504.pdf. Erkenning - Artikel 27 WIPR - Huwelijk - Vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk - Geen erkenning in België - Artikel 146bis BW - Celibaatsattest - Artikel 64 BW - Nieuw huwelijk - Schending openbare orde. Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 08-05-2013 . 20162_20130508.pdf

PDF Rehtank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 6 MAART 2015 in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: en waarbij zich als burgerlijke partij hebben aangesloten: 1. A. Warda, wonende te 9190 Stekene, (…) verschijnende in persoon, bij akte verleden door onderzoeksrechter K. T. te Antwerpen, op 25 november 2009, het onderzoek niet geopend zijnde ingevolge deze aanstelling als burgerlijke partij

PDF Rechtbank Van Eerste Aanleg Te Antwerpen

Deze vergoeding edraagt 50,00 EUR. - de kosten van de strafvordering tot op heden egroot op 1/4 x 21464,23 = 5366,06 EUR. re htank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 60 Dossiernr 20A003763 vleugel D, 3de verdieping Vonnisnr /. Op burgerlijk gebied.

voorzitter rechtbank eerste aanleg Antwerpen - PDF Free

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014). De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

PDF rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Antwerpen, de afdeling Mechelen en de afdeling Turnhout. De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen houdt zitting in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en heeft haar zetel te 2000 Antwerpen. Haar administratieve zetel is gevestigd in het gerechtsgebouw te

PDF rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

De rechtbank van eerste aanleg heeft drie afdelingen: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de familierechtbank en de jeugdrechtbank. Binnen de rechtbanken van eerste aanleg in Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, Luik en Henegouwen werden in 2007 strafuitvoeringsrechtbanken opgericht.

Dienst vertalers-tolken - Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Hierbij vindt u het werkingsverslag van de rechtbank voor eerste aanleg Antwerpen voor het jaar 2019. Ik vat voor u graag één en ander samen. De kerntaak van de rechtbank is zijn rechtspraak. Enkele cijfers. In de drie afdelingen werden in 2019: - 8.307 correctionele zaken behandeld (het hoogste aantal voor alle rechtbanken van het land);

PDF Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Datum van uitspraak 15 januari 2021 Naam van de beklaagde(n) D.R.S. Systeemnummer parket 20PB1154 Rolnummer 20A005039 Notitienummer parket AN/A/98/LB/564158/2019 rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen Kamer A6 Vonnis Aangeboden op Niet te registreren

Procedures - Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

rechtbank van eerste aanleg antwerpen
Elke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg bestaat op zijn beurt uit meerdere secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank, de familierechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank. Meer informatie over de samenstelling van het rechtscollege vindt u onder 'zittende magistraten'.